ทำใบสั่งซื้อ Online 0 รายการ
วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
Search Products
 
ค้นหา ตามรหัส หรือชื่อสินค้า


ใบเสนอราคา Online
  สินค้าของเรา > อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ

ในกระบวนการผลิตที่มีการใช้ความร้อน  การวัดอุณหภูมิเป็นหนึ่งในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพที่สำคัญ  สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกมีวิธีการวัดอุณหภูมิหลายวิธี  ในยุคเริ่มต้นนักเซรามิกใช้วิธีการดูสีของไฟ และประสบการณ์  ต่อมาได้มีการคิดค้นอุปกรณ์การวัดที่ใส่เข้าไปในเตาเผาพร้อมกับการเผาชิ้นงาน เช่น Pyrometric Cone, Buller Ring, Bar เป็นต้น  ก่อนที่จะพัฒนามาสู่การวัดด้วยระบบอิเลคทรอนิค ตามการพัฒนาของระบบการควบคุมเตาเผาสมัยใหม่  อย่างไรก็ตามอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิแบบเดิมก็ยังได้รับความนิยมอยู่  เนื่องจากประหยัด แม่นยำ และมีความสะดวกในการใช้งาน  นอกจากนี้ยังมีการใช้เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของการทำงานของระบบอิเลคทรอนิคด้วย 

 

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ  ที่ CRU มีจำหน่าย ได้แก่

Bullers Ring
Pyrometric Cone (Orton) Copyright 2005 - 2006 © Ceramics R Us Company Limited. All Rights Reserved.