ทำใบสั่งซื้อ Online 0 รายการ
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565

CRU รับวางบิลและจ่ายเช็คอย่างไร
มีเงื่อนไขในการรับชำระเงิน อย่างไร?


CRU รับวางบิลและจ่ายเช็คอย่างไร
รับวางบิลและจ่ายเช็ค 2 วันทำการของทุกสิ้นเดือน
(วันทำการของบริษัท จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.)

มีเงื่อนไขในการรับชำระเงิน อย่างไร?
1. เงินสด
2. เครดิต 30 วัน Copyright 2005 - 2006 © Ceramics R Us Company Limited. All Rights Reserved.